Cum mă poate schimba rugăciunea pe mine

Cum mă poate schimba rugăciunea pe mine

de Katherine Bevis De vreme ce am crescut într-o familie în care se spuneau frecvent şi regulat rugăciuni, poate părea ciudat faptul că mi-au trebuit mai mulţi ani până când am învăţat cum să mă rog. Şi totuşi acesta este adevărul. Nu ţin minte să fi existat o zi în...
Principiul celei de-a doua mile

Principiul celei de-a doua mile

scris de doctor Schilde Matei 5:41 „Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.” Matei 27: 32 „Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” În Predica de pe munte Isus...
Pas cu pas, prin Duhul

Pas cu pas, prin Duhul

(scris de Gregory Mantle şi publicat în 1896) Episcopul Moule ne aminteşte în valoroasa lui lucrare – Veni Creator – că există o particularitate a exprimării în cuvântul grecesc „umblăm” din Galateni 5:25. El traduce versetul astfel: „Dacă trăim prin Duhul, haideţi să...
Pierdere şi găsire

Pierdere şi găsire

„oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.” Matei 16:25 A fi guvernat de interesul propriu, a evita lepădarea de sine şi sacrificiul de sine, a trăi pentru scopul de a aduna în jur şi în propriile mâini...