Lecţia WikiLeaks          Sunt deja câteva săptămâni bune de când Julian Assange, fondatorul Wiki Leaks, ţine capul de afiş al aproape tuturor mijlocacelor de informare. Presa scrisă şi televiziunea ori s-au bucurat să aibă un subiect fierbinte, ori nu au avut încotro şi au fost nevoite să abordeze şi acest subiect. Cert este că avem o nouă vedetă şi un nume care a intrat deja în istorie.
          M-am gândit la Julian Assange şi la iniţiativa lui de a da pe faţă lucrurile “murdare” din politică. Priza lui la public, la marele public, şi susţinerea pe care o are nu mă surprinde şi cred că nu surprinde pe nimeni. Pentru că oamenii au fost întotdeauna curioşi şi au avut o mare plăcere să privească prin gaura cheii. Curiozitatea este un drog şi aproape toţi suferim din cauza curiozităţii. Ne place şi chiar credem că ne face bine.
          Întotdeauna oamenii au dorit să ştie cât mai mult despre alţii. Prima dată când omul a devenit curios a fost atunci când Satan a venit la Eva şi i-a vorbit despre pomul oprit şi despre posibilitatea de a fi ca Dumnezeu. “Ve-ţi fi ca Dumnezeu” însemna şi că vor şti multe lucruri, lucruri care îi vor face fericiţi. Eva şi Adam nu au rezistat tentaţiei şi au ajuns unde au ajuns.
          Curiozitatea este un lucru rău pentru-că în loc să ne analizăm pe noi cu un ochi critic, ne îndreptăm atenţia asupra altora şi vedem greşelile lor. Domnul Isus Hristos îi certa pe cei din vremea când El a fost pe pământ pentru-că nu îşi vedeau bârna din ochii lor dar vedeau paiul din ochiul celuilalt. Şi nu este de neglijat faptul că niciodată curiozitatea nu umblă singură. Ea este soră bună cu bârfa.
          Julian Assange scoate la iveală lucruri ascunse. Să ne gândim de când au apărut aceste lucruri ascunse.
          Câtă vreme Adam nu a păcătuit nici nu a avut ce să ascundă. Se bucura zi de zi de prezenţa lui Dumnezeu şi nu avea nici o teamă de El. Dar imediat după ce a păcătuit a apărut frica şi dorinţa de a se ascunde. De atunci încoace omul şi-a făcut un obicei din a se ascunde iar faptul că are tot mai multe lucruri de ascuns dovedeşte că este tot mai departe de Dumnezeu.
          Dumnezeu face toate lucrurile pe faţă pentru-că nu are de ce să-I fie ruşine iar Satan le face în ascuns, pentru că el vrea să facă rău. Un om cinstit şi curat la cuget nu are de ce să se ascundă dar un hoţ sau un mincinos sau un criminal se va scunde sub aparenţe, căutând să pară altceva decât este cu adevărat. Ajungem la duplicitate sau dacă folosim un cuvânt mai vechi putem să-i spunem făţărnicie.
          Când Domnul Isus Hristos şi-a început lucrarea pe pământ a intrat în contact cu oameni foarte religioşi care se numeau farisei. În exterior aceştia arătau impecabil. Se rugau mult, dădeau la Templu din toate bunurile lor, citeau Scripturile şi le cunoşteau pe de rost, dar ceea ce nu ştiau oamenii simpli care îi admirau (dar ştia Isus care le putea citi inima) era că inima lor şi gândurile lor erau murdare. Pe dinafară erau frumoşi iar pe dinăuntru erau putrezi, ca un mormânt. Tot ce făceau era ca să obţină ceva de la oameni: aprecierea lor şi banii lor. De fapt erau nişte egoişti şi nu le păsa deloc de ceilalţi, nici măcar de Dumnezeu, deşi vorbeau tot timpul despre El. Faptul că Isus a dat pe faţă starea lor rea i-a determinat ca în final să-L omoare.
          De fapt cine era supărat pe Domnul Isus în primul rând? Satan, cel care se folosea de aceşti farisei ca să-şi ducă la îndeplinire planurile lui. Domnul Isus a venit tocmai ca să dea pe faţă planurile celui rău, pentru-ca oamenii să nu mai fie înşelaţi.
          În legătură cu lucrurile ascunse se întâmplă un lucru interesant. Aş vrea să semnalez două aspecte.
          Mai întâi Satan caută să ascundă de ochii celor mulţi adevăratele lui intenţii pentru a-i înşela pe oameni şi a-i duce în iad. El este numit în Biblie, mincinosul, tatăl minciunii, înşelătorul, cel viclean, etc. Cei ce sunt ca el şi caută să aibă un câştig în urma înşelării lor, adică o fac cu bună intenţie, nu din greşeală, sunt fii ai lui Satan. Aşa i-a numit Domnul Isus pe fariseii şi religioşii din vremea Lui: “fii ai diavolului”. Orice om, fie pastor, sau preot, sau politician, sau afacerist, sau orice altceva, care în mod intenţionat înşeală şi minte cu scopul de a avea un avantaj (de a obţine foloase materiale sau un nume bun) este un fiu al lui Satan şi va avea soarta lui. Astfel de oameni se vor ascunde şi vor plănui în secret, poate doar în inima lor, cum să-şi ducă planurile la îndeplinire. Ceilalţi nu vor şti şi poate chiar vor avea o părere bună despre ei.
          Se vorbeşte azi mult despre corupţie. Corupţia înseamnă să faci în ascuns lucruri care nu sunt permise. Se pare că flagelul acesta ne-a atins aproape pe toţi. Dar a fi corupt înseamnă a fi determinat să faci lucruri despre care nu vrei să se ştie pentru-că atunci vei avea de suferit. Ce nu realizăm este că nu doar împotriva legilor ţării acţionăm prin corupţie ci împotriva lui Dumnezeu. Un judecător, sau poliţist, sau ministru, sau preşedinte, sau manager corupt este unul care duce la îndeplinire planurile lui Satan.
          Acum aş vrea să insist asupra faptului că faţă de aceştia, de cei corupţi şi mincinoşi, Dumnezeu ascunde şi El ceva. Dumnezeu îşi ascunde planul Lui de mântuire. Adică nu le revelează cum pot să scape de pedeapsa veşnică şi de flăcările iadului. Pentru-că ei au ales intenţionat, cu bună ştiinţă, să facă răul, să aleagă căile lui Satan, Dumnezeu se ascunde de ei. Iată cuvântul rostit de Domnul Isus în Matei 11 cu 25:  
“În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
26  Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”
27  Toate lucrurile Mi-au fost date în mâni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, în afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.
          Nu este nenorocire mai mare decât ca Dumnezeu să se ascundă de cineva. Pentru-că cine nu-L cunoaşte pe Dumnezeu nu va avea viaţă veşnică. Tot Domnul Isus spunea în Ioan 17 cu 3: “ Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. “
          Poţi să fii într-o biserică, membru acolo de-o viaţă, să cânţi în cor sau să predici, să faci tot felul de activităţi religioase, dacă umbli şi cu lucruri ascunse şi eşti duplicitar şi dacă faci lucrul acesta constant eşti într-un mare pericol: ca Dumnezeu să se ascundă de tine şi să nu-L cunoşti niciodată. Din biserică să mergi direct în iad pentru-că nu Dumnezeu a fost stăpânul tău ci Satan care umblă cu lucruri ascunse.
          Nu ştiu cum a ajuns Julian Assange la informaţiile pe care le-a făcut publice. Mă tem să nu fie un plan ascuns în spatele altui plan ascuns. Dar indiferent ce ar fi, prin tot ceea ce se întâmplă în aceste zile, vedem ce conspiraţii imense se pun la cale, cum Satan, ascunzându-se după bunele intenţii, controlează şi manipulează, prin liderii lumii, omenirea. Vedem o parte din realitate. Tot secretul din spatele guvernelor, al organismelor din care fac parte bogaţii lumii şi politicienii, dovedesc că ei aparţin lui Satan. Motivează că fac totul în secret pentru binele nostru şi în numele libertăţii de asociere şi întrunire. Dar orice grup care nu are curajul să spună pe faţă ce vrea şi ce gândeşte este un grup ocult, adică satanic. Secretul din spatele lojilor, organismelor şi organizaţiilor de tot felul indică spre Satan.
          Când Domnul Isus a venit în lume a făcut totul pe faţă. De la El încoace Biserica lui Hristos este un organism vizibil, care îşi declară public scopul şi nu are nimic de ascuns. Cei ce se ascund şi fac tot felul de grupări oculte, în care nu au loc decât cei iniţiaţi, chiar dacă vorbesc despre Dumnezeu şi Hristos şi se numesc biserică, nu sunt altceva decât unelte ale lui Satan. Urmaşii lui Hristos s-au ascuns doar atunci când Satan s-a ridicat cu furie împotriva lor şi a căutat să-i oprească să proclame în gura mare Evanghelia mântuirii prin Isus Hristos. În Evanghelia după Luca la capitolul 21 găsim următoarele cuvinte ale Domnului Isus:
10  „Apoi” le-a zis El „un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.
11  Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer.
12  Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu.
13  Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.
14  Ţineţi bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde;
15  căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.
16  Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.
17  Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
18  Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde.”
          Promisiunea Domnului Isus din acest pasaj este că în cele mai grele condiţii ucenicii Lui vor avea cuvinte să spună adevărul, şi că adevărul nu va rămâne ascuns oricât ar încerca Satan acest lucru. Adevăraţii creştini au datoria să spună în gura mare şi să facă public adevărul lui Dumnezeu, chiar cu preţul vieţii lor.
          Am citit în presă ce spuneau despre acţiunile lui Assange alţi colegi de breaslă, hackeri, oameni care şi-au făcut o ocupaţie din a sparge site-uri şi a intra în intimităţile altora. Unii îl condamnau pe acesta pentru faptul că a făcut publice informaţiile pe care le-a obţinut. Aceştia spuneau că datele la care ei ajung intrând pe anumite servere le folosesc doar pentru ei şi doar din dorinţa de a-şi dovedi unii altora cât de pricepuţi sunt în acest gen de operaţii. Pe de altă parte au recunoscut că nu divulgă informaţiile la care au ajuns şi de frica unor represalii. Spuneau că dacă siguranţa lor este pusă în pericol atunci preferă să tacă. În această atitudine nu văd altceva decât egoism şi frică.
          Assange a fost altfel. Nu a ţinut pentru el şi nu i-a fost frică. Poate pentru bani şi notorietate a făcut ceea ce a făcut, dar hai să ne închipuim că nu este aşa şi că pur şi simplu a dorit să dea pe faţă murdăriile care sunt în politică şi să ne ajute pe noi, cei ce suntem minţiţi şi ţinuţi în ignoranţă, să ne facem o idee cât mai aproape de realitate despre adevărata faţă a liderilor politici. Să ne ajute de fapt să vedem adevărata faţă a politicii.
          Chiar dacă nu ar fi aşa îmi place această idee. Pentru-că seamănă cu ceea ce trebuie să facă şi să fie un creştin. Un creştin adevărat nu trebuie să tacă, indiferent de consecinţe. Un creştin adevărat deţine cel mai de preţ adevăr. El cunoaşte murdăriile şi înşelăciunile cu care Satan îi prosteşte pe oameni şi dacă tace oamenii aceia vor suferi pedeapsa lui Dumnezeu. Unui creştin adevărat i s-au descoperit tainele Împărăţiei lui Dumnezeu şi a cunoscut felul în care un om poate să găsească calea către această Împărăţie. El ştie că doar prin Isus Hristos se poate ajunge în cer şi că o altă cale nu este decât amăgire.
          A şti şi a tăcea înseamnă egoism şi frică. Şi nici egoiştii şi nici fricoşii nu vor ajunge în cer, nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Să cunoşti cum se poate ajunge în cer şi să taci, de frică sau din orice alt motiv, înseamnă crimă. Domnul Isus a spus în Ioan 8 cu 12 că El este Lumina lumii. Dar Matei 5 cu 14 spune că noi suntem lumina lumii şi că o cetate aşezată pe un munte nu poate să fie ascunsă de privirile oamenilor. Cine ascunde lumina este vinovat.
          Este adevărat că nu toţi care vor auzi adevărul îl vor şi primi. Sunt convins că majoritatea dintre cei ce au aflat despre murdăriile conducătorilor politici pe care i-au votat le vor găsi scuze şi tot pe ei îi vor vota. Vor fi influenţaţi de propaganda lor şi de scuzele pe care aceştia şi le vor găsi. Şi au la îndemână multe mijloace pentru a-şi putea prezenta punctul lor de vedere.
          Am constatat cât de uşor poate fi un om manipulat şi că unii au chiar o abilitate specială în a manipula oameni. Eşti convins de un adevăr, ai dovezile necesare în favoarea convingerii pe care o ai, dar dacă stai şi asculţi pe unul care se pricepe să manipuleze ajungi, în scurt timp, să renunţi la adevăr şi să-i spui minciunii adevăr. Am văzut acest rău de foarte multe ori şi mi s-a întâmplat chiar mie. De aceea este foarte important să ştim pe cine ascultăm şi pe cine nu, care sunt canalele pe care trebuie să le închidem, cu cine să avem legătură şi sfaturile cui să le primim. Cred cu toată tăria că majoritatea covârşitoare a oamenilor resping adevărul şi cred minciuni pentru-că acceptă surse care îi mint, chair dacă nu îşi dau seama de acest lucru.
          La fel este şi în domeniul spiritual. Să nu ne aşteptăm ca toţi care vor auzi Evanghelia să o creadă. Dar aceasta nu înseamnă că avem o scuză să tăcem. Nu ştim cine sunt cei aleşi de Dumnezeu să creadă şi datoria noastră este să spunem.
          Julian Assange nu a tăcut şi a fost arestat în final. După ce mulţi lideri politici au afirmat că ar trebui să moară, atât de mult rău a făcut publicând acele informaţii secrete şi după ce s-a pornit o adevărată vânătoare împotriva lui, mai ceva ca împotriva lui Bin Laden.
          Motivul pentru care a fost arestat caută să ne ducă pe direcţia că există totuşi libertate de exprimare şi că nu din cauza documentelor secrete pe care le-a publicat a fost arestat ci din cu totul alte motive.
          Dar să presupunem că tot ceea ce a ajuns la ochii şi urechile noastre este adevărat, că Julian Assange a ajuns în posesia unor date cu conţinut secret şi că publicarea lor i-a pus pe jar pe mai marii lumii şi că în spate nu este nimic înscenat şi ascuns şi că prin acţiunea lui Assange şi-a pus cu adevărat viaţa în pericol. Dacă este aşa atunci avem multe de învăţat de la el.Un om care trăieşte în păcat, arestarea lui are de-a face cu păcatul, dar totuşi dispus să-şi dea viaţa pentru adevăr.
          Dacă, aşa cum spuneam, toate datele publicate sunt reale, sunt convins că Assange a înţeles ce-l aşteaptă. Probabil că a fost chiar avertizat să nu publice aceste informaţii şi poate chiar ameninţat. Totuşi el nu s-a oprit. A hotărât să spună adevărul cu orice preţ, poate chiar cu preţul vieţii. Un adevăr care în final nu va schimba mult starea lucrurilor.
          Guvernanţii vor guverna tot aşa cum vor ei doar că vor fi mai atenţi ca planurile lor să fie şi mai bine ţinute în secret. Mă gândesc că cei ce conduc lumea se vor folosi de acest moment pentru a cenzura şi mai bine spaţiul virtual care uneori le mai scapă de sub control. Cu presa scrisă şi cu televiziunea nu sunt probleme dar Internetul trebuie şi el adus la ascultare. De fapt este atât de multă libertate pe Internet încât paginile care pot pune în situaţii delicate pe cei ce se ascund au fost blocate şi sunt ori greu accesibile publicului ori inaccesibile. Dar să ne întoarcem la curajul sau nebunia lui Assange.
          Pentru atât de puţin şi-a pus viaţa în pericol, cel puţin libertatea lui. Putem învăţa ceva de aici?
          Creştinismul este tot mai îngrădit şi se caută soluţii pentru a se pune botniţa celor ce-L mărturisesc pe Isus Hristos ca fiind singurul prin care oamenii pot fi mântuiţi. Se fac planuri în secret şi chiar unele aşa numite biserici participă la acest plan, de a se interzice să se mai mărturisească că doar prin Isus Hristos este mântuire.
          Sunt mai bine de douăzeci de ani de când am scăpat de un regim care s-a luptat în primul rând cu Dumnezeu şi cu cei ce credeau în El. Scopul declarat al comuniştilor a fost ca Dumnezeu să fie scos din inimile şi minţile oamenilor. Cei ce s-au încăpăţânat să creadă şi-au pierdut libertatea şi au avut mult de suferit. În China comunistă şi azi lucrurile stau la fel. În câţiva ani China va deveni liderul mondial ca putere economică. Ce va fi atunci? Cureaua se strânge tot mai mult prin directivele care se dau în UE sau SUA. Va fi tot mai greu şi mai periculos să-L mărturiseşti pe Isus Hristos ca fiind singura cale spre mântuire.
          Julian Assange este gata să-şi dea viaţa pentru un scop care nu va aduce omenirii nici un beneficiu. Ştim că mai marii noştrii sunt corupţi, ştim că îşi urmăresc interesele lor, unele din scopurile lor nici măcar nu sunt secrete, şi mai ştim, noi cei ce cunoaştem planurile lui Dumnezeu, că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Poate aici este punctul în care Assange este înşelat. El crede că prin publicarea acelor materiale va putea influenţa lucrurile spre bine. Dar nu va fi aşa. Dumnezeu, care nu ţine ascunse de copii Lui planurile Sale, ne-a spus care va fi evoluţia şi destinul omenirii. Se merge spre mai rău şi nici o speranţă nu ne putem pune în ceea ce ne pot da guvernanţii noştri. Dar avem noi un mesaj de dat omenirii şi acesta este cel ce poate ajuta. Este propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos şi mărturisirea ADEVĂRULUI LUI DUMNEZEU.
          Suntem gata să ne dăm viaţa şi să suferim pentru acest adevăr? Sau suntem laşi şi speriaţi?
Julian Assange ne face de ruşine pe noi creştinii. Un păcătos care luptă pentru o cauză pierdută ne pune pe noi într-o situaţie jenantă. Nu este singurul care luptă cu toată energia şi resursele de care dispune pentru o astfel de cauză. Mai sunt mulţi alţii şi tot felul de cauze. Unii îşi dau viaţa pentru un dumnezeu fals. Alţii îşi fac un scop în viaţă din a salva nu ştiu ce specie de insecte de la moarte şi sunt tot felul de cauze care nu sunt de mare folos pentru oameni dar în care cei implicaţi îşi cheltuiesc banii şi pun la dispoziţia cauzei inteligenţa lor, timpul lor şi chiar viaţa lor. Uită de orice altceva şi se dedică cu trup şi suflet cauzei.
          Julian Assange a fost hăituit ca un vânat . Se ascundea, dormea puţin şi lucra tot timpul pentru a-şi putea duce planul la îndeplinire. Şi-a folosit banii în acest scop şi a renunţat la viaţa normală pe care ar fi putut să o trăiască.
          Câţi dintre noi care ne numim creştini am putea face aceasta pentru o cauză adevărată, pentru cea mai înaltă şi mai demnă cauză din câte există, pentru cauza lui Dumnezeu? Pentru Isus Hristos care ne-a eliberat de păcat, de minciună, de fals şi ipocrizie şi care ne-a deschis drumul către cer. Pentru Isus Hristos care a venit ca să ne arate cum vrea Tatăl să fim şi să trăim. Pentru Isus Hristos care nu ne-a lăsat în întuneric ci ni L-a descoperit pe Tatăl şi în felul acesta ne-a descoperit viaţa veşnică.
          Dacă mai marii lumii pot face rău ascunzându-şi planurile lor diabolice de ochii celor mulţi, mai mare rău fac creştiniii care tac şi nu spun adevărul despre Isus Hristos. Dumnezeu este mai supărat pe noi, care pretindem că suntem creştini dar care tăcem şi stăm nepăsători şi nu demascăm înşelăciunea lui Satan, decât pe cei ce sunt ai lui Satan şi fac voia lui. Nu pe liderii lumii este Dumnezeu supărat cât pe liderii religioşi lumeşti şi fireşti, preocupaţi de interesele lor şi nu de Împărăţia lui Dumnezeu. Nu pe cei ce se află în întuneric şi care nu cunosc adevărul este supărat Dumnezeu şi pe cei ce pretind că îl cunosc dar tac şi nu ridică sus adevărul pentru ca cei ce sunt în întuneric să vină la viaţă şi să trăiască.
          Putem face rău tăcând. Frica, dacă o avem, arată că încă nu suntem liberi. Cinstea nu are de ce să se teamă. Nimeni nu ne poate face rău dacă suntem în Hristos. Iar El, care a dat totul, ne cere totul.
          Matei capitolul 10:
37 “ Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38  Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
39  Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.”

-::::: Arhivă EDITORIAL :::::-