Am vorbit recent despre planurile elitelor mondiale de a reduce populaţia lumii, am spus că se fac planuri ascunse în această privință de foarte multă vreme, şi am amintit despre monumentul de piatră din Georgia, SUA, monument numit Georgia Guidestones (Pietrele călăuzitoare sau Ghidul de piatră din Georgia) şi care conţinea cele zece porunci ale epocii moderne. Monumentul a fost inaugurat în anul 1980 şi era o structură impresionantă din granit, având o înălţime de peste 6 metri şi o greutate de peste 100 de tone. Publicului larg nu i s-a spus nici până astăzi cine a ridicat acest monument. Pe pietrele lui erau gravate, aşa cum am spus, cele zece porunci ale epocii moderne, în mai multe limbi, prima poruncă fiind aceasta : „Menţineţi umanitatea în limita a 500 de milioane de persoane”. Această primă poruncă nu a fost respectată şi umanitatea a ajuns astăzi, după 42 de ani de la darea poruncii, să numere circa 8 miliarde de persoane. În urma ridicării acestui monument, care a devenit rapid un obiectiv turistic, au apărut tot felul de controverse iar cei ce spuneau că în umbră se află elitele mondiale care vor să pună efectiv în practică această poruncă au fost etichetaţi ca şi conspiraţionişti, ridiculizaţi, marginalizaţi.

Aţi observat că am făcut referinţă la monumentul din Georgia la timpul trecut, deoarece în data de 6 iulie 2022 monumentul a fost ţinta unui atac cu bombă, distrus parţial şi apoi demolat în totalitate. Aşa cum nu se ştie cine a ridicat monumentul, tot aşa nu se ştie nici cine au fost cei care l-au dinamitat în miez de noapte. De aici încep tot felul de speculaţii.

Având în vedere faptul că lumea trece prin evenimente teribile, care pot fi conectate la cele zece porunci de pe monumentul amintit (la prima în principal), cred că ceea ce s-a întâmplat în Georgia, adică demolarea monumentului amintit, nu este o coincidenţă.

Vorbind despre Noua Ordine Mondială pe care bogaţii lumii şi-o doresc cu orice preţ nu putem trece peste faptul că masoneria este în spatele acestor oameni şi că ea lucrează de zor de foarte multă vreme pentru a-şi atinge acest scop, de control totalitar. Iar masoneria lucrează foarte mult cu simboluri şi ei se recunosc folosind aceste simboluri fie în ritualurile lor, fie în viaţa de zi cu zi.

De exemplu ei au un simbol al mâinii ţinute pe piept şi cu degetele ascunse în crăpătura hainei. Aceasta ar simboliza ceea ce s-a întâmplat cu Moise atunci când Dumnezeu, ca să facă un semn și să îi arate lui Moise cine este Cel care îi vorbește, i-a spus să-şi bage mâna sub haină şi să o scoată din nou. Mâna lui atunci s-a umplut cu lepră. Apoi Dumnezeu i-a spus să mai facă o dată acest lucru şi când şi-a scos mâna de sub haină era curată. Știm că lepra este unul dintre simbolurile biblice pentru păcat. Faptul că masonii sunt cu mâna sub haină poate fi interpretat că pe mâna este încă lepră, adică nu a fost rezolvată problema păcatului, el încă există.

Şorţul mason are şi el simbolistica lui. Ar fi legat de Adam şi Eva, după cădere, când ei şi-au cusut şorţuri din frunze de smochin ca să îşi acopere goliciunea. Frunzele acestor şorţuri simbolizează mântuirea prin fapte, prin ceea ce face omul ca să își acopere goliciunea adusă de păcat, de neascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu a schimbat aceste şorţuri de frunze cu altele făcute din piei de animal, luate din prima jertfă care s-a adus pentru om; aceasta simbolizează mântuirea dată de Dumnezeu şi care se obţine prin Jertfa supremă a Fiului Său, Domnul Isus Hristos. Şorţul mason poate arăta faptul că ei se încred în ceea ce fac şi că cred că se mântuiesc prin faptele lor. Smochinul este unul dintre simbolurile biblice pentru Israel. În Evanghelii avem relatat momentul când Domnul Isus blestemă smochinul care nu avea rod în el, dar avea frunze. Aceasta este o imagine a Israelului care nu aducea rod pentru Dumnezeu. Deci frunzele de smochin simbolizează atât mântuirea prin fapte cât și lipsa rodirii pentru Dumnezeu și Împărăția Lui. Domnul Isus le spunea ucenicilor: „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână.” (Ioan 15:16)

Masonii vorbesc despre mântuirea prin fapte și despre lipsa rodirii pentru Dumnezeu, în contrast cu creștinii care au promisă iertarea, acoperirea păcatului, prin credința în Domnul Isus și prin ceea ce El a făcut pe cruce, plătind în locul nostru – mântuirea prin har. După ce El șterge păcatul, prin sângele Lui, trimite Duhul Sfânt ca să fie cu cei ce au fost spălați de păcat pentru a-i capacita, învrednici, să aducă rod pentru Dumnezeu și Împărăția Lui.

Este cunoscut faptul că masoneria, ca și alte grupări oculte, preiau evenimente sau fapte cu simbolistică biblică și distorsionează în mod ocult întregul lor înțeles biblic. Marele reformator Martin Luther spunea că Satan este maimuța lui Dumnezeu, deoarece mereu caută să-L imite pe Dumnezeu. Masoneria vorbește despre dumnezeu și se închină unui dumnezeu, folosește termeni religioși, dar acest dumnezeu al lor nu este Dumnezeul biblic.

Muzica, reclamele, filmele (inclusiv cele pentru copii – desenele animate), cărţile, inclusiv religia în mare parte, toate sunt astăzi invadate de simboluri oculte şi se pare că toate au de-a face cu masoneria. Acestea transmit idei şi teme şi intenţii pe care cei iniţiaţi le pot descifra şi prin care pot comunica. Prin urmare nu este deloc deplasat să căutăm să vedem ce se poate ascunde în spatele misteriosului monument din Georgia, în spatele distrugerii acestuia, mai ales că avem toate motivele să credem că cei ce au ridicat acest monument ciudat au fost globaliști masoni.

Vorbind despre dărâmarea acestui monument, unii spun că ar fi fost intenționat distrus de către duşmanii Noii Ordini Mondiale, aşa zişii conspiraţionişti, care nu sunt de acord cu această Ordine şi care nu vor ca numărul populaţiei globului să fie controlat de către elite. Pentru ei monumentul era o ruşine şi au făcut totul pentru a-l distruge. Ipoteză care are sens şi care nu poate fi înlăturată din start.

Dar există o altă ipoteză, pe care am auzit-o în aceste zile, care pare a fi chiar mai plauzibilă decât cea menţionată, oricum trebuie luată în seamă și meditat asupra ei. Ea îi aparţine lui Jacob Prasch de la Moriel Ministries. El spune că cele zece porunci înscrise pe monumentul din Georgia sunt, de fapt, cele zece porunci ale New-age-ului, noua religie mondială, și în spatele căreia se află masoneria, ambele pregătind calea Antihristului. Dacă vreți să aflați mai multe despre această agendă masonică vă invit să accesați site-ul apologeticindex.info, link-ul http://apologeticindex.info/wpn/2019/03/20/universalismul-in-actiune-de-la-prolificul-si-ilustrul-scriitor-de-literatura-oculta-masonul-manly-p-hall-la-megapastorul-american-rick-warren/

Această interesantă ipoteză spune că monumentul din Georgia este o altă imagine simbol folosită de masoni, de elitele care vor să conducă lumea. Așa cum am menționat, ei lucrează mult cu imagini luate din Biblie. Fiind vorba despre zece porunci moderne paralela se face cu Cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise. La fel ca cele date lui Moise şi acestea din vremea noastră au fost scrise tot pe piatră.

Când Moise a coborât de pe munte cu cele două table în mână, după patruzeci de zile, a găsit poporul lui Dumnezeu închinându-se la idoli, deci în neascultare de Dumnezeu. Plin de mânie Moise a dat cu cele două table, care conţineau Cele zece porunci, de stânca muntelui şi le-a sfărâmat. A urmat o severă pedeapsă care a venit peste poporul evreu, aproape trei mii au murit. Totul se datora neascultării de prima poruncă : „Să n-ai alţi dumnezei, afară de Mine”.

Paralela cu distrugerea monumentul de granit din Georgia nu este greu de făcut. Prima poruncă de pe aceste noi table de piatră era: „Menţineţi umanitatea sub 500 milioane de persoane, în echilibru permanent cu natura”. După patruzeci de ani (Moise a stat pe munte patruzeci de zile) cei ce au dat această poruncă au ajuns la concluzia că ea nu a fost respectată, dimpotrivă. Umanitatea a ajuns astăzi la circa opt miliarde de oameni, lucru care nu este deloc pe placul noilor dumnezei. Ca urmare a neascultării şi rebeliunii celor ce ne-am înmulţit aşa cum adevăratul Dumnezeu a spus să facem; după ce nu au funcţionat cu rezultate notabile metodele de contracepţie, căsătoriile între aceleaşi sexe, distrugerea căsătoriei ca şi celulă a societăţii, omorârea zecilor de milioane de copii nenăscuţi în pântecele mamelor, contaminarea alimentelor prin pesticide şi tot felul de aditivi toxici adăugaţi în meniul nostru sau pulverizați din avioane, şi nici măcar (deşi aici ar trebui să mai aibă puţină răbdare) aşa zisele vaccinuri contra Covid, cei ce sunt reprezentanţii unui alt dumnezeu decât Cel adevărat au dat cu tablele lor de pământ şi le-au distrus, mânioşi.

Dacă păstrăm simbolistica Vechiului Testament, ce ar urma? Ar urma o pedeapsă teribilă peste mare parte a omenirii, din cauza nesupunerii față de acești dumnezei autoproclamați. Ei, conducătorii nealeși de nimeni ai Noii Ordini Mondiale, își vor chema (este posibil) la luptă ortacii care au făcut legământ cu ei şi-i vor îndemna la acţiune în numele dumnezeului lor care nu a fost ascultat şi la represiuni sângeroase faţă de cei ce nu s-au supus noilor porunci.

Prin urmare ceea ce s-a întâmplat cu monumentul din Georgia în aceste zile s-ar putea să nu fie altceva decât un alt semn dat de către cei ce vor să conducă lumea şi care sunt atât de fascinaţi de simbolistică.

Să nu uităm că, de fapt, în spatele acestor oameni se află Satana, cel care face tot ce poate ca să Îl imite pe Dumnezeu. Supărat foc din pricina înfrângerii teribile pe care a suferit-o la crucea de la Golgota, prin moartea Domnului Isus Hristos şi apoi prin învierea Lui, în timpul foarte scurt care îi mai rămâne la dispoziţie el nu caută altceva decât să se pună în locul lui Dumnezeu şi să atragă după el pe cât mai mulţi oameni. Scripturile spun că va reuşi doar în acest aspect, al înşelării multor oameni, în rest domnia lui va fi scurtă iar apoi va fi aruncat şi chinuit în iazul de foc şi pucioasă care nu se va mai stinge niciodată, împreună cu toţi care l-au urmat şi care s-au crezut dumnezei dar şi cu toţi care s-au lăsat înşelaţi de minciunile lui ignorând oferta de salvare dată de Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus Hristos.

În mijlocul acestor teribile evenimente să nu uităm că adevăratul Dumnezeu este pe tron şi în control. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ascultăm de El şi să-L iubim din toată inima noastră. Dacă facem aşa El se va ocupa de rest, și de restul – adică de cei ce luptă împotriva Lui.

 

 

(Ideile din materialele postate la rubrica “Editorial” reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor şi nu angajează în nici un fel Biserica Harul din Zalău)