Editorial

Pângărirea Templului – scopul lui Satan

Subiectul vaccinării populaţiei şi mult discutatul paşaport verde sunt subiectele ce ţin omenirea în suspans şi este greu să le eviţi, în aproape toate contextele în care ne găsim. E bine, nu e bine, să discutăm atât de mult despre ele, este o întrebare care şi ea cauzează neînţelegeri. Eu cred că trebuie să o facem, în măsura în care putem fi de ajutor, deoarece multă lume se află în confuzie iar implicaţiile acţiunilor şi deciziilor noastre sunt deosebit de importante şi cu efecte greu de imaginat. Mi-am propus astăzi să vorbesc despre un aspect poate neglijat dar, după cum socotesc eu, deosebit de important.

Andreas Noack, este doctor în chimie, austriac, unul dintre cei mai pricepuţi şi apreciaţi experţi la nivel mondial în ceea ce priveşte, printre altele, studiul oxidului de grafen şi a hidroxidului de grafen. Am văzut o prezentare de-a domniei sale, de vreo 15 minute, în care explică faptul că acest hidroxid de grafen, care se găseşte în acest ser cu care se injectează populaţia, în componentele sale de dimensiuni nano, extrem de mici, se comportă -odată introdus în corp şi în special când ajunge în vasele de sânge – precum nişte lame de bărbierit care efectiv sfâşie pereţii vaselor de sânge. Cu cât circulaţia sângelui este mai rapidă, ca în cazul sportivilor, cu atât afectul este mai devastator asupra organismului uman. El spune că aceasta este cauza pentru care mulţi sportivi mor chiar pe terenul de sport. În termeni foarte duri acuză autorităţile din Austria de crimă, din pricina obligativităţii de se injecta toată populaţia ţării. Mai spune că un medic, sau un medic pediatru atunci când este vorba despre copii, nu este în măsură şi capabil să se pronunţe dacă injecţia este cu folos sau nu pentru că nu are aceste cunoştinţe de chimie pe care el le are şi nu poate înţelege efectul distrugător pe care acest hidroxid de grafen îl are în raport cu vasele de sânge. Am citit că la câteva zile după ce a făcut această demonstraţie ştiinţifică, pentru a-şi susţine teza, a fost găsit mort.

Multe altele s-ar putea spune despre acest ser care se injectează azi tuturor oamenilor, la nivel mondial, cu pretenţia că numai aşa umanitatea poate fi salvată. Rezultatele le vedem deja şi nu este nici o surpriză că acolo unde populaţia s-a injectat mai mult, mai mult este infectată. Nici cei ce ar vrea să ascundă acest lucru nu o mai pot face, deoarece lucrurile sunt evidente, aşa că găsesc scuze cum că injecţia nu te-ar feri de boală ci de consecinţele dramatice ale bolii, ceea ce este o altă minciună – mor oameni vaccinaţi mai mulţi decât cei nevaccinaţi, dar şi lucrul acesta este ascuns de ochii publicului. Dar vreau să ajung la un aspect care, în special pentru oamenii credincioşi, ar trebui să fie de o maximă importanţă şi nu ne putem permite să îl tratăm cu superficialitate, pentru că dacă hidroxidul de grafen şi alte multe substanţe introduse în acest ser pot avea consecinţe dramatice în ceea ce priveşte sănătatea fizică sau pot duce, şi duc, chiar la moarte fizică, în componentele acestui ser există anumite substanţe care ne pot afecta şi altera atât fizic cât şi spiritual. Deci nu doar de moarte sau de boală ar trebui să ne îngrijorăm, ca afecte ale acestui ser, pe nedrept numit vaccin, ci de altceva, mult mai grav.

Este deja evident că organismul nostru, în urma acestei terapii, poate fi modificat genetic, adică să nu mai fie aşa cum l-a creat Dumnezeu. Voi cita din ceea ce spun oameni de ştiinţă sau persoane aflate la conducerea marilor companii farmaceutice şi care sunt adânc implicate în acest proces.

Vorbind despre acest ser se recunoaşte că este un ser experimental care nu opreşte infectarea celor ce îl iau şi nici nu îi aduce în starea de a nu mai transmite virusul. El este denumit vaccin pentru a se crea confuzie în mintea populaţiei şi pentru a-l accepta mai uşor, dar nu are absolut nimic de-a face cu vaccinul clasic, cunoscut până în prezent. Iată ce declara nu cu mult timp în urmă, pe 24 octombrie 2021, la Berlin, la World Health Summit, un membru în consiliul de administraţie al firmei Bayer, domnul Stefan Oelrich: „Vaccinul care conţine tehnologia ARN Mesager este un exemplu pentru terapia genetică celulară. Dacă am fi făcut un sondaj în urmă cu doi ani şi am fi întrebat cine este de acord să primească o terapie genetică celulară şi să şi-o injecteze în corp, cu siguranţă că peste 95% din oameni ar fi refuzat. Această pandemie a deschis ochii oamenilor spre inovaţii într-un mod posibil în care înainte nu era posibil”. În această frază este un mare adevăr şi o mare minciună. Adevărul este cel recunoscut că actualul vaccin este o terapie genetică celulară şi că, prin ea, organismul uman suferă modificări dramatice ireversibile, este recreat, reconfigurat. Minciuna este că oamenilor li s-au deschis ochii, de aceea îl acceptă. De fapt oamenilor li s-au astupat ochii prin intermediul propagandei dezlănţuite de mass media principală, adevărul fiind ascuns de ochii celor mulţi.

În octombrie 2019, înainte de începerea pandemiei şeful Biontech a declarat următoarele: „În conformitate cu ceea ce cunoaştem până acum, nu a existat niciodată un caz cunoscut de terapie de imunizare pe baza tehnologiei ARN ca aceasta pe care o dezvoltăm la ora actuală, care să fi fost folosită vreodată de FDA, EMA sau orice altă instituţie din lume. Produsele dezvoltate de firma noastră pot fi slab efective sau deloc efective sau pot produce efecte adverse necunoscute sau neintenţionate sau alte proprietăţi care pot împiedica punerea acestor produse pe piaţă sau comercializarea acestora.”

Deci şeful Biontech recunoaşte că această tehnologie nu poate avea efecte spre binele uman, spre vindecarea oamenilor, iar şeful gigantului chimic Bayer recunoaşte că această tehnologie poate modifica genetic celulele umane. Aceasta nu este o teorie a conspiraţiilor aşa cum se obişnuieşte să se spună atunci când cineva afirmă ceva ce contrazice discursul oficial ci sunt declaraţii oficiale care încă mai pot fi găsite pe internet, făcute de oameni de seamă care se află în spatele efortului de vaccinare a populaţiei.

Ce face o terapie genetică? Specialiştii spun că se introduce un acid nucleic într-o celulă pentru ca aceasta să producă ceea ce, în mod normal, nu ar fi produs niciodată, ceva cu totul străin. Avem deja până acum animale şi plante modificate genetic. Le cunoaştem şi le folosim şi credem că beneficiem de pe urma lor, că sunt mai rezistente la boli, cresc mai repede, etc. Dar uităm două lucruri deosebite de importante: (1) că Dumnezeu a interzis categoric ca omul să facă aşa ceva (Levitic 19:19 şi Deuteronom 22:9-11) şi (2) că astăzi aceste produse modificate genetic au un drept de proprietate care îi este atribuit celui ce le-a creat şi care a obţinut un brevet, un patent, în acest sens. Nimeni nu are drept să producă acele plante sau animale, să le comercializeze decât cel ce are patent asupra lor. Din câte am auzit ar exista brevete în sensul acesta şi în legătură cu această atât de controversată tehnologie ARN. Ştiu că sună a teorie a conspiraţiei dar aşa stau lucrurile.

Vedem că legile astăzi se schimbă cu o viteză uimitoare şi totul se face fără ca populaţia să afle, sau află prea târziu. Tot ce nu mai corespunde sau stă împotriva principiilor Noii Ordini Mondiale este vizat şi atacat şi tot ce sprijină aceasta este, rapid, declarat lege. Prin urmare nu este de mirare să avem în viitor o lege care să acorde acest drept asupra oamenilor noi produşi prin terapia experimentală ARN şi prin care au fost modificaţi genetic. Ştiu că sună ireal dar aşa au stat lucrurile şi în alte privinţe pentru ca, mai apoi, să constatăm că ficţiunea a devenit realitate, şi nu cred că greşim luând în calcul şi această variantă, având grijă să nu intrăm într-un joc care să nu mai aibă drum înapoi. Trebuie să ne ferim de orice pare a fi rău. În această chestiune este o certitudine şi încă o întrebare. Întrebarea este cum vor sta lucrurile cu acest drept de proprietate asupra oamenilor modificaţi genetic? Certitudinea este că oamenii deja sunt modificaţi genetic prin introducerea în ei a acestui ser experimental, aşa cum declara Stefan Oerlich de la Bayer, că nu mai sunt cum au fost, cum i-a creat Dumnezeu.

Un alt aspect, deloc de neglijat, este faptul că în componenţa acestui ser există celule de fetuşi umani avortaţi. Nimeni nu neagă aceasta, nici chiar producătorii sau cei ce au lucrat până aici la dezvoltarea lui, a acestui ser. Acesta este un aspect moral, etic, spiritual, asupra căruia trebuie să medităm cu mare atenţie.

Promotorii acestui ser spun că ei l-au creat pentru a proteja viaţa, pentru a-i ajuta pe oameni să trăiască, depăşind pandemia de Corona. Deci ar fi pro viaţă. Dar tot ei, în numele binelui femeii, au sprijinit şi sprijină cu ferocitate avortul, chiar şi în unele cazuri în care deja copilul a venit pe lume, ceea ce tot avort numesc dar de fapt este infanticid. Sute de milioane de copii au fost astfel sacrificaţi pe acest altar în ultimele decade. O cultură a morţii. Din această pricină există aici un conflict: nu poţi fi şi pro viaţă şi pro moarte în acelaşi timp.

Din aceste sute de milioane de copii avortaţi s-au luat celule care au fost folosite pentru dezvoltarea aşa ziselor noi vaccinuri. Scopul de a salva vieţi scuză mijloacele deloc etice şi morale. Având în vedere că este clar că noile terapii nu au scopul de a salva vieţi, mie îmi este clar acest lucru, atunci, pe lângă aspectele nefaste pe care acest ser le produce şi despre care am vorbit eu mai cred că este un aspect care poate avea consecinţe absolut catastrofale asupra fiinţei umane: este vorba despre o pângărire a templului trupului nostru.

Dumnezeu nu a venit să locuiască într-un templu făcut de mâini omeneşti, din piatră (F.A. 17:24, Isaia 57:15) deşi, într-o vreme a locuit şi acolo. Dorinţa Lui a fost să locuiască din nou în trupul uman, într-o intimitate plăcută şi dulce cu omul pe care L-a creat. Acest lucru a fost posibil după ce Hristos a venit şi a făcut curăţirea, spălarea de păcate, prin sângele Său cel sfânt. După această curăţire El a trimis Duhul Sfânt să locuiască în omul curăţit şi restaurat, şi în felul acesta, relaţia omului cu Dumnezeu a fost restabilită, la fel ca Adam înainte de Cădere (2 Corinteni 6:16).

În Vechiul Legământ Templul de piatră construit de Solomon avea reguli clare pentru a fi păstrat curat. Neamurile nesfinte nu aveau voie să intre în el, jertfele de curăţire trebuiau aduse toate după porunca lui Dumnezeu, etc. Când se întâmpla, din diverse motive, o pângărire, o desacralizare a Templului, alte ritualuri şi jertfe trebuiau făcute şi aduse pentru a repune lucrurile în situaţia în care Dumnezeu să poată veni din nou în Templu, în prezenţa poporului Său.

După lucrarea de curăţire a templului sufletului uman, prin jertfa sfântă şi prin sângele sfânt care curăţă de păcat al Domnului Isus Hristos, Tatăl din ceruri a declarat curat şi trupul nostru care a fost pângărit înainte şi El vrea acum să locuiască în acest Templu sfânt. Condiţia este ca noi să îl păstrăm curat. Ferit de păcat şi de orice amestec care ar putea să-l pângărească. Templul în care Dumnezeu a venit să locuiască trebuie să fie exact aşa cum doreşte şi cere El, aşa cum l-a creat El. Orice modificare este o pângărire, o desacralizare.

Având în vedere faptul că Satana a dorit întotdeauna să murdărească lucrurile lui Dumnezeu şi să le corupă nu este greu să ne gândim că el a dorit întotdeauna să corupă Templul trupului nostru şi să-l desacralizeze. Până acum a căutat să o facă prin ispitire şi păcat, dar aici nu era sigur de reuşita lui deoarece Dumnezeu ne-a dat harul pocăinţei şi orice credincios care se murdărea prin păcat se putea îndrepta spre Dumnezeu prin penitenţă, cerând milă şi ajutor în Numele şi în sângele Domnului Isus Hristos, fiind restaurat şi reprimit în părtăşia sfântă.

Dar astăzi se pare că acest duşman al lui Dumnezeu şi al omenirii are posibilitatea să pângărească ireversibil acest trup, să-l mutileze fizic, să nu mai fie cum a fost. Să ne aducem aminte că jertfa din vechime trebuia să fie fără de nici un cusur, animalul trebuia să fie perfect sănătos. Trupul omului care se aduce ca jertfă lui Dumnezeu trebuie să fie curat, la fel sufletul şi duhul său, Hristos le-a curăţit pe toate şi la modul desăvârşit, însă atunci când vorbim de integritatea trupului nu ne mai gândim la perfecţiune fizică şi sănătate, pentru că sfinţii, începând cu Hristos şi apostolii, toţi au suferit în trupurile lor, şi nu puţin. Vorbim de acea integritate dată de Dumnezeu în alcătuirea noastră. Ori aceste celule de fetuşi umani avortaţi, celule care provin din jertfirea pe altarul lui Moloh a copiilor nedoriţi, printr-un act idolatru şi de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, fetuşi care au fost omorâţi în burta mamelor sau, unii dintre ei, chiar după ce s-au născut, sunt, pot fi, acel element care să pângărească trupul uman, mijlocul pentru desacralizare pe care Satan nu l-a avut până acum la îndemână. De ce să se vrea injectarea chiar a tuturor, inclusiv a copiilor şi chiar a mamelor însărcinate? Oare chiar pentru salvarea lor sau pentru pângărirea lor? Un sistem satanic care a ajuns să guverneze lumea, oare îşi doreşte cu orice preţ salvarea umanităţii sau distrugerea ei? Dacă a dorit să omoare prin avort sau alte mijloace, să pângărească prin filme, muzică, pornografie, etc. să vrea acum acest sistem ca tot binele să se întoarcă spre omenire şi să ea fie salvată şi fericită? A dorit el vreodată fericirea omenirii?

În zilele acestea se dă un război teribil împotriva fiinţei umane, în special împotriva urmaşilor lui Hristos. Dacă Satan pângăreşte pe cei deja pângăriţi nu rezolvă mare lucru dar dacă reuşeşte să-i pângărească pe cei ce au fost sfinţiţi atunci lovitura lui este, cu adevărat, cumplită şi aducătoare de moarte. Prin urmare să avem grijă şi să veghem. A ne feri mai mult decât este nevoie este mult mai înţelept decât a ne lăsa pe mâna oamenilor fără de Dumnezeu care conduc acum guvernele lumii şi care sunt mânaţi de gânduri de crimă şi distrugere, fie că unii ştiu fie că nu ştiu. Din partea lor nimic bun nu poate veni. Ar trebui să fim înţelepţi şi să punem la îndoială orice ne este recomandat de ei şi să luăm orice decizie numai după multă rugăciune şi post, abia când în sufletul nostru coboară pacea şi încuviinţarea divină. După ce Eva şi Adam au acceptat minciuna şi au întins mâna şi, ca urmare a acestui act de neascultare, au fost umpluţi de regrete şi durere, nimic nu s-a mai putut face, absolut nimic. Tot aşa să ne ferim, oricât ne-ar costa, de orice act care ar putea fi ireversibil şi care ne-ar putea cauza regrete veşnice. Vremurile sunt grele, cumplite, iar noi trebuie să fim mai atenţi ca niciodată şi să nu dăm crezare oricărei şoapte dulci, care sună bine, chiar dacă ar fi să vină de la cel mai apropiat de sânge sau de credinţă. Aceasta nu înseamnă să nu mai avem încredere în nimeni ci să avem încredere doar în cei ce o merită şi care nu doar spun ci şi se vede că sunt conduşi de Duhul lui Hristos.

 

(Ideile din materialele postate la rubrica “Editorial” reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor şi nu angajează în nici un fel Biserica Harul din Zalău)