Laptele Duhovnicesc și curat – Predica 80 – Romani II 1 – Privire de ansamblu asupra capitolului 2 din Romani